30.3.2019Information:

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI DESCHIS A MUN.CHIȘINĂU

Colegiul de arbitri este constituit de către DGETS și Federația Națională de Taekwon-Do din Moldova. Desfășurarea nemijlocită a competițiilor revine Colegiului de arbitri.

I. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE:
• popularizarea Taekwon-Do-ului în mun. Chișinău și Republica Moldova;
• determinarea nivelului de pregătire a sportivilor Taekwon-Do din mun. Chișinău și Republica Moldova;
• selectarea loturilor municipale și naţionale la Taekwon-do GTF pentru participarea la concursuri internaţionale.

II. TERMENII ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE:

Campionatul deschis al mun. Chişinău la Taekwon-Do se desfăşoară în perioada 30 martie 2019 în sala Palatului Sporturilor al USM (str. Tighina 2)
• Începutul competițiilor – 30 martie 2019 ora 9:00;
• Deschiderea oficială a competițiilor – ora 11:00


III. CONDIȚII ADMINISTRATIV-FINANCIARE:

Cheltuielile ce țin de organizarea şi desfăşurarea Campionatului deschis al mun. Chişinău la Taekwon-Do vor fi suportate de către Federație Națională Taekwon-Do din Moldova și Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a mun. Chişinău
Cheltuielile ce țin de cazare, diurnă și transport a participanților din alte localități ale Republicii le suportă organizațiile ce efectuează deplasarea sportivilor la concurs.

IV. CONDIŢII DE PARTICIPARE:

OFICIALITĂȚILE:
• reprezentantul echipei - costum oficial;
• antrenorul – trening, pantofi sport şi prosop;
• arbitrii - ţinuta conform regulamentului de competiţie şi arbitraj.

COMPETITORII:
Echipamentul de protecţie obligatoriu pentru sparring constituie:

• să aibă uniformă TKD ( doboc alb cu centura de gradul care-l deţine) şi echipament TKD:
• Cască (pentru categoria Copii);
• Mănuşi (8-10 oz) cu degetele acoperite;
• Protecţie pentru organele genitale;
• Botoşei (cu călcâiul acoperit);
• Protecţie dentară (pentru Juniori şi Seniori).

ARBITRII:
Colegiul de Arbitri va fi format din arbitrii Cluburilor participante şi din arbitrii special invitaţi.
Arbitrul principal formează echipele de arbitraj şi le repartizează pe teren.
Fiecare echipa va trebui să prezinte minim un arbitru. Toţi arbitrii trebuie să deţină gradul minim de 1 Kup şi să aibă experienţă de arbitraj.
Pentru nerespectarea Regulamentului de Arbitraj (ținuta, comportament) în cadrul Campionatului, arbitrii vor vi sancționați.

Condiții:
Pentru a fi acceptat în colegiul de arbitri al Campionatului deschis al mun. Chișinău 2018 este nevoie ca fiecare arbitru să treacă seminarul de arbitraj și să fie gata să respecte condițiile de participare în calitate de arbitru la acest Campionat.

La Campionatul actual se admit sportivii (masculin/femenin) din municipiile şi raioanele Republicii Moldova. Numărul de participanţi de la fiecare Club este nelimitat.
Responsabilitatea privind securitatea vieții și stării sănătății sportivilor o poartă reprezentanţii oficiali a echipelor din din componența cărora fac parte sportivii

Concurenţii vor evolua în următoarele categorii de greutate:

CATEGORIILE

PROBA TULL - Individual, masculin/feminin

Se utilizeză sistemul de concurs olimpic (piramidal). Competitorii vor concura unul la unul. Ambii competitori execută un tull impus de arbitri. Cel mai bun dintre cei doi concurenţi dat de deciziile arbitrilor va merge mai departe. In finale se va executa un tull opţional şi unul impus de arbitri.

Categorii :

• Copii, - 6 ani (10-9 kup, 8-7 kup)
• Copii, - 8 ani (10-9 kup, 8-7 kup, 6-5 kup)
• Copii, 9-10 ani (10-9 kup, 8-7 kup, 6-5 kup, 4-1 kup)
• Copii, 11-12 ani (10-9 kup, 8-7 kup, 6-5 kup, 4-1 kup)
• Cadeți 13-14 ani (10-9 kup, 8-7 kup, 6-5 kup, 4-1 kup)
• Juniori 15-17 ani (10-9 kup, 8-7 kup, 6-5 kup, 4-1 kup, I-II Dan)
• Seniori, +18 ani (10-9 kup, 8-7 kup; 6-5 kup; 4-1 kup; I Dan; II -III dan)


I - PROBA SPARRING “Soft-Stick”- Individual

Categorii de greutate Copii (-6 ani /-8 ani)
Masculin/Feminin

II - PROBA SPARRING “Point-Sparring”- Individual

Categorii de greutate Copii (9-10 ani)
Masculin/Feminin - 25 kg, - 29 kg, - 33 kg, - 37 kg, -41 kg, +41 kg


III - PROBA SPARRING “Semi-contact”- Individual (Sparring obișnuit)

Categorii de greutate Copii (11-12 ani)
Masculin/Feminin - 30 kg, - 34 kg, - 38 kg, - 42 kg, -46 kg, +46 kg

Categorii de greutate Cadeţi (13-14 ani)
Masculin/Feminin - 40 kg, - 45 kg, - 50 kg, - 55 kg, -60 kg, +60 kg

Categorii de greutate Juniori (15-17 ani)
Feminin - - 45 kg, - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 65 kg, + 65 kg
Masculin - - 50 kg, - 56 kg, - 62 kg, - 68 kg, - 75 kg, + 75 kg

Categorii de greutate, Seniori (+ 18 ani)
Feminin - - 50 kg, - 56 kg, - 62 kg, - 68 kg, - 75 kg, + 75 kg
Masculin - - 57 kg, - 63 kg, - 70 kg, - 78 kg, - 85 kg, + 85 kg

Durata luptelor individual - 2 reprize x 1,5 min.

IV - PROBA SPARRING – Echipe

La proba data vor concura echipe masculin/feminin, câte o echipă de la Club, doar pentru următoarele categorii de vârstă și greutate:
Echipa care căștigă sorțul are dreptul să aleagă din două obțiuni (să scoată primul sportiv sau să ofere aceasta echipei concurente). Fiecare sportiv va concura cu doi adversari timp de o minută (1 min.)

Categorii de greutate Cadeţi (13-14 ani)
Masculin/Feminin - 50 kg, + 51 kg

Componența echipelor:
Masculin – 3 persoane
Feminin – 2 persoane

Durata luptelor în echipă pentru categoriile:
Masculin - 4 min
Feminin - 3 min


Puncte acordate la proba Sparring.

1 punct se acordă pentru:
• Atac cu mâna spre secţiunea de mijloc şi superioară a corpului;
• Atac cu mâna în săritură spre secţiunea de mijloc şi superioară a corpului.
2 puncte se acordă pentru:
• Atac cu piciorul spre secţiunea de mijloc;
• Atac cu piciorul în săritură spre secţiunea de mijloc.
3 puncte se acordă pentru:
• Atac cu piciorul la secţiunea superioară (cap);
• Atac cu piciorul în săritură la secţiunea superioară (cap).


Directorul de Arbitraj poate introduce modificări şi să stabilească altă durată de repriză. Modificările vor fi anunţate preventiv.

VII. PREMIEREA:
Învingătorii și premianţii competiţiilor vor fi decorați cu medalii și diplome de gradul respectiv.

Termenul limita pentru confirmare:
26 martie 2019


Program:

Începutul competiției - 9:00
Deschiderea oficială - 11:00


Adress:

Palatul Sporturilor al USM - Chișinău, str. Tighina 2


Contacts:

Secretar- Oprea Diana
tel: 069923255


Creator:
MOLDOVA TAEKW0N-DO ITF UNION


Finished
CAMPIONATUL DESCHIS A MUN. CHIȘINĂU
26475 | 253 | 13 | 1