31.3.2018Information:

REGULAMENT

APROBAT: COORDONAT:
Șef interimar al Direcției Președintele Federației
generale educație, tineret și sport Naționale de Taekwon-Do
a mun. Chișinău din Moldova


Alexandru Fleaș Sergiu BALAN
“______”______________2018 “______”______________2018

ORGANIZATORI:
DIRECŢIA GENERALĂ educaţie, tineret şi sport A mun. Chişinău ŞI FEDERAŢIA NAŢIONALĂ TAEKWON-DO DIN MOLDOVAI. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE.
popularizarea Taekwon-Do-ului în mun. Chișinău și Republica Moldova;
determinarea nivelului de pregătire a sportivilor Taekwon-Do din mun. Chișinău și Republica Moldova;
selectarea loturilor municipale și naţionale la Taekwon-do GTF pentru participarea la concursuri internaţionale.


II. TERMENII ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE.
Campionatul deschis al mun. Chişinău la Taekwon-Do se desfăşoară în perioada 31 martie - 1aprilie 2018 în sala sportivă a școlii sportive specializate nr.2 (str. Melistiu 21).
• Începutul competițiilor – data de 31 martie 2018 ora 8:30;
• Deschiderea oficială a competițiilor – ora 11:00


III. CONDIȚII ADMINISTRATIV-FINANCIARE.
Cheltuielile ce țin de organizarea şi desfăşurarea Campionatului deschis al mun. Chişinău la Taekwon-Do (arenda sălilor sportive, remunerarea arbitrilor, medicului, personalului tehnic, dactilografei, comentatorului, operator-radist; procurarea medaliilor, diplomelor; alimentaţia sportivilor invitaţi şi alte cheltuieli) vor fi suportate de către Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a mun. Chişinău şi Federaţia Naţională Taekwon-Do din Moldova.
Cheltuielile ce țin de cazare, diurnă și transport a participanților din alte localități ale Republicii le suportă organizațiile ce efectuează deplasarea sportivilor la concurs.

IV. CONDIŢII DE PARTICIPARE
OFICIALITĂȚILE:
reprezentantul echipei- costum oficial;
antrenorul – trening, pantofi sport şi prosop;
arbitrii- ţinuta conform regulamentului de competiţie şi arbitraj.
COMPETITORII:
Echipamentul de protecţie obligatoriu pentru sparring constituie:
• să aibă uniformă TKD ( doboc alb cu centura de gradul care-l deţine) şi echipament TKD:
• Cască (pentru categoria Copii) ;
• Mănuşi (8-10 oz) cu degetele acoperite;
• Protecţie pentru organele genitale;
• Botoşei (cu călcâiul acoperit);
• Protecţie dentară (pentru Juniori şi Seniori).

ARBITRII:
Colegiul de Arbitri va fi format din arbitrii Cluburilor participante şi din arbitrii special invitaţi.
Arbitrul principal formează echipele de arbitraj şi le repartizează pe teren.
Fiecare echipa va trebui să prezinte minim un arbitru. Toţi arbitrii trebuie să deţină gradul minim de 1 Kup şi să aibă experienţă de arbitraj.
Pentru nerespectarea Regulamentului de Arbitraj (ținuta, comportament) în cadrul Campionatului, arbitrii vor vi sancționați.
• Arbitrilor li se va oferi gratuit prânzul.
• Arbitrii vor fi remuneraţi financiar conform activităţii efectuate în cadrul competiţiilor.

Condiții:
Pentru a fi acceptat în colegiul de arbitri al Campionatului deschis al mun. Chișinău 2018 este nevoie ca fiecare arbitru să treacă seminarul de arbitraj și să fie gata să respecte condițiile de participare în calitate de arbitru la acest Campionat.

La Campionatul actual se admit sportivii (masculin/femenin) din municipiile şi raioanele Republicii Moldova. Numărul de participanţi de la fiecare Club este nelimitat.
Responsabilitatea pentru starea sănătăţii a sportivilor o au reprezentanţii oficiali a echipei din care face parte sportivul dat.

Concurenţii vor evolua în următoarele categorii de greutate:


CATEGORIILE


PROBA TULL - Individual, masculin/femenin

Se utilizeză sistemul de concurs olimpic (piramidal). Competitorii vor concura unul la unul. Ambii competitori execută un tull impus de arbitri. Cel mai bun dintre cei doi concurenţi dat de deciziile arbitrilor va merge mai departe. In finale se va executa un tull opţional şi unul impus de arbitri.

Categorii :

• Copii, 6-7 ani (10-9 kup, 8-6 kup);
• Copii, 8-9 ani (10-9 kup, 8-7 kup; 6-5 kup, 4-1 kup);
• Copii, 10-11 ani (10-9 kup, 8-7 kup; 6-5 kup, 4-1 kup);
• Cadeți 12-14 ani (10-9 kup, 8-7 kup; 6-5 kup, 4-1 kup,);
• Juniori 15-17 ani (10-9 kup, 8-7 kup; 6-5 kup, 4-1 kup, I-II dan);
• Seniori +18 ani (10-9 kup, 8-7 kup; 6-5 kup, 4-1 kup);
• Seniori +18 ani (I Dan, II-III Dan)


I - PROBA SPARRING “Soft-Stick”- Individual

Categorii de greutate Copii (6-7 ani)
Masculin/Feminin

PROBA SPARRING - Individual

II - PROBA SPARRING “Point-Sparring”- Individual

Categorii de greutate Copii (8-9 ani)
Masculin/Femenin - 25 kg, - 29 kg, - 33 kg, - 37 kg, -41 kg, +41 kg

Categorii de greutate Copii (10-11 ani)
Masculin/Femenin - 30 kg, - 34 kg, - 38 kg, - 42 kg, -46 kg, +46 kg

III - PROBA SPARRING “Semi-contact”- Individual (Sparring obișnuit)

Categorii de greutate Cadeţi (12-14 ani)
Masculin/Femenin - 40 kg, - 45 kg, - 50 kg, - 55 kg, -60 kg, +60 kg

Categorii de greutate Juniori (15-17 ani)
Femenin - - 45 kg, - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 65 kg, + 65 kg
Masculin - - 50 kg, - 56 kg, - 62 kg, - 68 kg, - 75 kg, + 75 kg

Categorii de greutate Seniori (+ 18 ani)
Femenin - - 50 kg, - 56 kg, - 62 kg, - 68 kg, - 75 kg, + 75 kg
Masculin - - 57 kg, - 63 kg, - 70 kg, - 78 kg, - 85 kg, + 85 kg

Durata luptelor - 2 reprize x 1,5 min.

Puncte acordate la proba Sparring.
1 punct se acordă pentru:
• Atac cu mâna spre secţiunea de mijloc şi superioară a corpului;
• Atac cu mâna în săritură spre secţiunea de mijloc şi superioară a corpului.
2 puncte se acordă pentru:
• Atac cu piciorul spre secţiunea de mijloc;
• Atac cu piciorul în săritură spre secţiunea de mijloc.
3 puncte se acordă pentru:
• Atac cu piciorul la secţiunea superioară (cap);
• Atac cu piciorul în săritură la secţiunea superioară (cap).

Directorul de Arbitraj poate introduce modificări şi să stabilească altă durată de repriză. Modificările vor fi anunţate preventiv.

VII. PREMIEREA
Învingătorilor și premianţilor competiţiilor (locurile I, II şi III) li se vor decerna diplome şi medalii de gradul respectiv.
Termenul limita pentru confirmare:
26 martie 2018
pe adresa e-mail : gtfmoldova@gmail.com

Informaţie suplimentară:
Secretarul competiţiei – Ion Postu
Tel: 079609000

Acest regulament servește drept invitaţie oficială la competiţii.


ANEXA LA REGULAMENT

TEHNICI SPECIALE (T-KI)
Twimyo nopi yop cha jirugi

Înălțimea de start al obstacolului (panglicii)

10-11 ani
Copii feminin – 60 cm
Copii masculin – 70 cm

12-14 ani
Cadeți feminin – 70 cm
Cadeți masculin – 80 cm

15-17 ani
Juniori feminin – 100 cm
Juniori masculin – 120 cm

+18 ani
Seniori feminin – 110 cm
Seniori masculin – 130 cm


Va fi utilizat aparat pentru tehnici speciale

Procedura participării în compartiment
(varianta simplificată a Regulilor de competiție internaționale):

1. După semnalizare cu steguleț roșu a arbitrului sportivul dispune de 1 min. pentru a efectua tehnica;
2. Ordinea efectuării: plecăciune - poziția “niunja jumbi sogi” – lovitura - poziția - plecăciune;
3. Arbitrii vor descalifica sportivul în caz:
- partea de lovitură a fost greșită (ex: lovitura a fost efectuată cu degetele, gamba, pumnul, capul etc);
- atingerea obstacolului care a produs căderea lui (panglicii). Dacă panglica a fost atinsă dar nu a căzut lovitura se acceptă;
- atingerea solului cu orice altă parte a corpului decât picioarele;

4. Pentru placa complet întoarsă se acordă 3 puncte, pentru placa întoarsă pe jumătate, 1 punct.
5. Nivelul de jos a plăcii va fi la nivelul panglicii. Distanța de la panglică până la placa sau înălțimea ei poate fi modificată la dorința sportivului.
6. Sportivii se vor alinia și vor efectua unul câte unul tehnica. Cei care au obținut puncte se apropie de arbitru, care le înscrie numele pentru a concura în turul doi, unde se va ridica înălțimea obstacolului. Cei care nu au reușit în primul tur, vor pleca.
7. Competiția va continua până nu se identifică un învingător care va lovi sărind peste cel mai înalt nivel propus al obstacolului.Program:

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIILOR
- 8:30 Sosirea participanţilor;
- 9:00 Începutul competiţiilor;
- 11:00 – 11:30 Deschiderea oficială a Campionatului;
- 11:30 – 13:00 Continuarea competiţiilor;
- 13:00 – 14:00 Pauză;
- 14:00 – 18:00 Continuarea competiţiilor, ceremonia de premiere şi închidere oficială a competiţiei.
Adress:

Chișinău


Contacts:

Federația Națională de Taekwon-Do din Moldova
069145674 - președinte, Sergiu Balan


Creator:
Taekwon-Do Moldova Admin


Days until the end of registration: 5
CAMPIONATUL DESCHIS A MUN. CHIȘINĂU
4484 | 810 | 17 | 1