12.5.2018303 TULL INDIVIDUAL Individual
341 SPARRING INDIVIDUAL Individual
0 TULL ECHIPE Individual
0 SPARRING ECHIPE Individual
CUPA DESCHISĂ LA TAEKWON-DO "NIKAO OPEN 2018"
8169 | 470 | 14 | 1