31.3 - 1.4.2018316 TULL Individual
312 SPARRING Individual
222 Tehnici Speciale - Twimyo Nopi Yopcha Jirugi Scoreboard
Copii A
6-7
Copii B
8-9
Copii C
10-11
Cadeți
12-14
Juniori
15-17
Seniori
18-36

MALE 30
21
10-9 kup
9
8-6 kup
FEMALE 5
5
10-9 kup
8-6 kup
MALE 56
29
10-9 kup
4-1 kup
9
6-5 kup
18
8-7 kup
FEMALE 17
11
10-9 kup
4-1 kup
6-5 kup
6
8-7 kup
MALE 63
18
10-9 kup
9
4-1 kup
12
6-5 kup
24
8-7 kup
FEMALE 18
10
10-9 kup
4-1 kup
4
6-5 kup
4
8-7 kup
MALE 55
16
10-9 kup
12
4-1 kup
14
6-5 kup
10
8-7 kup
3
I Dan
FEMALE 15
8
10-9 kup
2
4-1 kup
2
6-5 kup
3
8-7 kup
MALE 25
4
10-9 kup
9
4-1 kup
6
6-5 kup
4
8-7 kup
2
I-II Dan
FEMALE 8
3
10-9 kup
3
4-1 kup
6-5 kup
2
8-7 kup
I-II Dan
MALE 19
4
10-9 kup
2
4-1 kup
2
6-5 kup
8-7 kup
6
I Dan
5
II-III Dan
FEMALE 5
10-9 kup
2
4-1 kup
6-5 kup
8-7 kup
3
I-III Dan
Copii B
8-9
Copii C
10-11
Cadeți
12-14
Juniori
15-17
Seniori
18-36
Copii A Soft-Stick
6-7
Copii B Soft-Stick
8-9

MALE 45
13
-25 kg
16
-29 kg
10
-33 kg
2
-37 kg
-41 kg
4
41+ kg
FEMALE 10
4
-25 kg
4
-29 kg
2
-33 kg
-37 kg
-41 kg
41+ kg
MALE 47
6
-30 kg
11
-34 kg
15
-38 kg
9
-42 kg
2
-46 kg
4
46+ kg
FEMALE 14
2
-30 kg
6
-34 kg
3
-38 kg
3
-42 kg
-46 kg
46+ kg
MALE 53
12
-40 kg
11
-45 kg
10
-50 kg
8
-55 kg
4
-60 kg
8
60+ kg
FEMALE 9
-40 kg
2
-45 kg
5
-50 kg
-55 kg
2
-60 kg
60+ kg
MALE 30
-50 kg
6
-56 kg
8
-62 kg
7
-68 kg
5
-75 kg
4
75+ kg
FEMALE 7
-45 kg
2
-50 kg
2
-55 kg
-60 kg
3
-65 kg
65+ kg
MALE 16
-57 kg
6
-63 kg
6
-70 kg
4
-78 kg
-85 kg
85+ kg
FEMALE 4
-50 kg
2
-56 kg
2
-62 kg
-68 kg
-75 kg
75+ kg
MALE 37
37
any
FEMALE 5
5
any
MALE 26
26
any
FEMALE 9
9
any
Copii C
10-11
Cadeți
12-14
Juniori
15-17
Seniori
18-36

MALE 64
64
any
FEMALE 23
23
any
MALE 59
59
any
FEMALE 15
15
any
MALE 32
32
any
FEMALE 8
8
any
MALE 16
16
any
FEMALE 5
5
any


CAMPIONATUL DESCHIS A MUN. CHIȘINĂU
9080 | 1106 | 34 | 1